Grof huishoudelijke afvalcontainer in Limburg huren

Jaarlijks komt ongeveer 2,4 miljoen ton grof huishoudelijk afval vrij. Circa 70 procent hiervan wordt gescheiden ingezameld en gerecycled. Veelal gebeurt dit al op milieu breng stations of bij kringloopbedrijven. De overige 30 procent blijft over en wordt verbrand voor energieproductie. Ongeveer 50 procent van het grof huishoudelijk afval bestaat uit huisraad, zoals bankstellen en kasten. Op materieel niveau vormt hout met meer dan 40 procent de grootste groep, gevolgd door steenachtige materialen en kunststoffen. Textiel en metalen vormen een klein deel. Grof huishoudelijk afval is afval van huishoudens dat niet in een vuilniszak hoort, zoals een strijkplank, schemerlamp, bed, matras, stoel of kast. Maar ook groot wit- en bruingoed (tv, koelkast, wasdroger e.d.), een oude fiets en een schilderij.

Wat valt niet onder Grof huishoudelijk afval?

Steenachtig materiaal (bijv. wc-pot, wasbak), tegels en puin, maar ook bouw- en sloopafval, zand, grond, aarde, bielzen, boomstammen, tuinafval, balken, stalen buizen en auto-, motor- en bromfiets onderdelen zijn niet welkom bij het grof huishoudelijk afval. Net zo min als papier, glas en asbest. In de provincie Limburg zijn verschillende aanbieders waarbij je een afvalcontainer kunt huren. Deze containers worden voor het huis afgezet (of in de tuin indien deze vrij toegankelijk is) en wordt enkele dagen later weer opgehaald. 

Wat gebeurt er met Grof huishoudelijk afval?

Grof huishoudelijk afval is afval dat vrijkomt bij particuliere huishoudens en gezien de aard (bijvoorbeeld puin) of gezien het volume (bijvoorbeeld bankstellen) niet met het gewone restafval kan of mag worden afgevoerd. Grof huishoudelijk restafval is de fractie die overblijft nadat uit het grof huishoudelijk afval deelstromen gescheiden zijn aangeboden en/of ingezameld.

Milieudruk

Grof huishoudelijk restafval wordt verbrand of hergebruikt als materiaal na een sorteer-stap. De milieudruk die veroorzaakt wordt door het verbranden, ontstaat doordat materialen verloren gaan. Hergebruik voorkomt (een deel van) de productie van deze materialen en veroorzaakt dus minder milieudruk. Textiel en leer vormen binnen de gehele stroom grof huishoudelijk afval de materialen die bij verbranding de hoogste milieudruk veroorzaken vanwege de hoge milieudruk die de productie van deze materialen met zich meebrengt.


Een afzetbak hurenAfvalcontaineraanhuis.nl verzorgt de inzameling van het huishoudelijke afval in verschillende gebieden in Nederland, waaronder met afvalcontainers in Limburg. Op de milieustraat vindt direct scheiding van het aangeboden grof huishoudelijk afval plaats in enkele fracties, zoals metaal, hout en gips. Daarnaast ontstaat een gemengde fractie bestaande uit alle materialen of producten die niet geschikt zijn voor directe scheiding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *